המשך
ביטול
קישור עובדים לחנות

העבר כרטיס עובד או הקלד מספר עובד:

המשך
ביטול
Irs Report Title
הכנס סיסמא:
מתאריך:
עד תאריך:
חזרה
הפק דו"ח
בחר מקור

בחור סוג כרטיס:

המשך
ביטול
{{$t('shutdown.title')}}
{{ $t('loadingMessageRefresh.oops') }}
{{ $t('loadingMessageRefresh.posStuck') }}
{{ $t('openformatReport.title') }}
{{ $t('openformatReport.filesLocation') }}
ini.txt bkmvdata.txt

{{ $t('fromDate') }}:
{{ $t('toDate') }}:

{{ $t('back') }}
{{ $t('generateReport') }}
{{ $t('exceptionsReportDialog.title') }}
{{ $t('fromDate') }}:
{{ $t('toDate') }}:

{{ $t('back') }}
{{ $t('generateReport') }}
{{ $t('employeesHoursReport.title') }}
{{ $t('employeesHoursReport.employee') }}:
* {{ $t('employeesHoursReport.emptyFieldForAll') }}
{{ $t('employeesHoursReport.month') }}:
{{ $t('selectEmployeeDialog.selectEmployee') }}

{{ $t('selectEmployeeDialog.selectEmployee') }}:

{{ $t('ok') }}
{{ $t('back') }}
{{ $t('employeesBonusReport.title') }}
{{ $t('employeesBonusReport.seller') }}:
* {{ $t('employeesBonusReport.emptyFieldForAll') }}

{{ $t('fromDate') }}:
{{ $t('toDate') }}:

{{ $t('employeesBonusReport.bonus') }}:
{{$t("balanceCheck.title")}}
{{$t("balanceCheck.message")}}:
{{$t("saleDiscount")}}
 • {{$t("itemDiscount.step1Title")}}

 • {{$t("itemDiscount.step2Title")}}

  % {{$t("discount")}}
  {{$t("itemDiscount.setPrice")}}

  {{$t("itemDiscount.selectedDiscountDetails")}}:‬

  {{$t("itemDiscount.discountName")}}:‬
  {{$t("itemDiscount.approvedPct")}}:‬
  {{$t("itemDiscount.approvedManagerPct")}}:‬

 • {{$t("itemDiscount.step3Title")}}

  {{$t("managerApprovalTitle")}}:

 • {{$t("itemDiscount.specialDiscount")}}

{{$t("selectCashier.title")}}

{{$t("selectCashier.title")}}:

{{$t("params.settings")}}

{{$t("params.remoteAssistance")}}

{{$t("params.pinpadMaintenance")}}

{{$t("params.techActions")}}

{{$t("params.androidPinpadMaintenance")}}

{{$t("params.manageEmployees")}}

{{$t("params.displaySettings")}}

{{$t("params.posPrinter")}}

{{$t("params.printerName")}}:

{{$t("params.hardwareAndPosInfo")}}

{{$t("params.scale")}}
{{$t("params.androidAppVersion")}}
{{$t("params.PCLVersion")}}
{{$t("params.androidDeviceSerialNumber")}}
{{deviceSerialNumber}}
{{$t("params.posVersion")}}
{{$t("params.posVersionDate")}}
{{$t("params.newAddonInstalled")}}
{{$t("params.addonVersion")}}
{{$t("params.primaryPosExists")}}
{{$t("params.isPrimaryPos")}}
{{$t("params.pinPadPortNum")}}
{{$t("params.multipassString")}}
{{$t("params.validCurrencies")}}?

{{$t("params.credits")}}

סביבה
בחירת סביבת עבודה
הזנה ידנית
{{$t("updateCatalog.title")}}

{{$t("updateCatalog.updateCatalogDate")}}: .

{{$t("updateCatalog.statusNotOK")}}.
{{$t("updateCatalog.status")}}:

{{$t("managerApproval")}}

{{$t("detailedManagerPrompt")}}:

{{$t("customerDetailsFill.header")}}
{{$t("customerDetailsFill.message")}}
{{$t("customerDetailsFill.name")}}
Clear_big
{{$t("customerDetailsFill.phone")}}
Clear_big
{{$t("customerDetailsFill.id")}}
Clear_big
{{$t("cancel")}}
{{$t("continue")}}

{{$t("posCreditInvoice.creditInvoice")}}

{{$t("posCreditInvoice.invoiceNumber")}}: {{$t("posCreditInvoice.invoiceDate")}}: {{$t("posCreditInvoice.cashier")}}:

 • {{$t("posCreditInvoice.items")}}
  {{$t("posCreditInvoice.total")}}:
  0.00
 • {{$t("posCreditInvoice.payments")}}
  {{$t("posCreditInvoice.itemsToCredit")}}:
  0.00
  {{$t("posCreditInvoice.byCreditVoucher")}}:
  0.00
  {{$t("posCreditInvoice.byMoneyBack")}}:
  0.00
{{$t("posPastInvoicesDisplayPayments.payments")}}

{{$t("posPastInvoicesDisplayPayments.invoiceNumber")}}: {{$t("posPastInvoicesDisplayPayments.invoiceDate")}}: {{$t("posPastInvoicesDisplayPayments.cashier")}}:

{{$t("posPastInvoicesDisplayPayments.items")}}
{{$t("posPastInvoicesDisplayPayments.payments")}}
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.items")}}
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.invoiceNumber")}}: {{$t("posPastInvoicesDisplayItems.invoiceDate")}}: {{$t("posPastInvoicesDisplayItems.cashier")}}:
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.items")}}
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.payments")}}
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.salesperson")}}:
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.originalPrice")}}:
{{$t("posPastInvoicesDisplayItems.total")}}:
0.00
{{$t("pos.posSearchInvoices")}}
{{$t("pos.cellularTab")}}
{{$t("pos.hakafaTab")}}
{{$t("employeeStoreConnection.linkEmpsToStore")}}

{{$t("employeeStoreConnection.linkEmpsToStore")}}

{{$t("pos.posSearchInvoices")}}
בחר מידה/צבע
חבר מועדון
המשך
חזרה
בדיקת מלאי בחנויות

חזרה
שנה מידה וצבע
בחר חנות
בחר חנות:
חזרה
המשך